Стартира проект „Започвам работа“ – компонент 3 „Заетост“

Стартира проект „Започвам работа“ – компонент 3 „Заетост“

От 8.03.2024г. стартира приема на заявки на работодатели (включително общини и общински предприятия),които желаят да участват в проект „Започвам работа” – Компонент 3 „Заетост”, по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.  Това информираха от Дирекция „Бюро по труда“ в Перник.

Основните целеви групи по проекта са:

 неактивни и безработни лица,

 неактивни и безработни лица в неравностойно положение и

 неактивни и безработни лица с трайни увреждания (с установена степен на намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 75% и над 75%.

„Задължително изискване е половината от работните места да бъдат за следните приоритетни групи – безработни и неактивни лица в неравностойно  положение или за безработни и неактивни лица с трайни увреждания“, поясни директорът на Дирекция Бюро по труда Росен Симеонов.

 При подаване на заявка максималният брой разкрити свободни работни места ще бъде ограничен в зависимост от процента на безработицата за 2023 г. в съответната община. Работодателят има право да разкрие следните работни места:    

 при нива на безработица в диапазона 0,01% – 5,99%  –  до 4 СРМ;

 при нива на безработица в диапазона 6,00 %– 14,99% – до 6 СРМ;

 при нива на безработица в диапазона 15,00% – 29,99% – до 8 СРМ;

 при нива на безработица над 30,00% – до 10 СРМ.

Срокът на субсидирана заетост на наетите по проекта лица се определя на база принадлежността им към някоя от следните категории:

  безработни и неактивни лица – за период до 6 месеца;

  безработни и неактивни лица в неравностойно положение – за период до 12 месеца;

  безработни и неактивни лица с трайни увреждания 75% и над 75% – за период до 24 месеца.