Заседава Областният съвет за правата на хората с увреждания

Заседава Областният съвет за правата на хората с увреждания

В зала „Струма“ на Областна администрация Перник се проведе заседанието на  Областния съвет за правата на хората с увреждания.

На срещата взеха участие представили на общините, представители на държавните институции и неправителствените организации. Бяха представени годишните отчети за 2023 г. и обсъждани теми и въпроси по осъществените политики в областта на правата на хората с увреждания. Участващите в срещата запознаха присъстващите и с дейностите, които ще бъдат реализирани през 2024 г. в областта на правата на хората с увреждания. Основно се акцентира върху: работа по заетост равнопоставеността, интеграцията на хора с увреждания и включване в обществения живот, равен достъп до образование и др.

Г-жа Мила Вукова-  представител на „Агенцията за хора увреждания“, запозна присъстващите с възможността работодателите  от региона да  кандидатстват за финансиране по програми на   „Агенцията за хора увреждания“.