Митрополит Григорий временно ще ръководи Светия синод, нов патриарх ще бъде избран до 4 месеца

Митрополит Григорий временно ще ръководи Светия синод, нов патриарх ще бъде избран до 4 месеца

Митрополит Григорий временно ще ръководи Светия синод, избират нов патриарх до 4 месеца

Великотърновският митрополит Григорий. временно поема ръководството на Светия синод след смъртта на патриарх Неофит. Според устава на Българската православна църква това  право се полага на старшия по митрополитско служение член на синода.

Задължение на митрополита с най-дълга служба е да уведоми за кончината на патриарха поместните православни църкви, президента и председателя на Народното събрание и премиера. Той ръководи църквата до избирането на временен наместник-председател, което трябва да стане до седмица след смъртта на патриарха. Едва след това се насрочва изборът за нов глава на Българската православна църква.

Срокът за избор на наследник на патриарх Неофит е четири месеца – до средата на юли 2024 г