Реконструират водопровода в ниска зона в Радомир

Реконструират водопровода в ниска зона в Радомир

Кметът Кирил Стоев инспектира на място строителните работи по реконструкция на водопровода, както и дейностите по проект „Благоустройство и обновяване на парковата среда около местната забележителност «Бучалото», в гр. Радомир“. Проектът предвижда конкретни дейности за облагородяване на пространството около съществуващ обект, обединени в следните групи дейности:

– Ремонт на околното пространство, при запазване на основните комуникационни направления и зелени площи и със създаване на подходящи наклони.

– Трасиране на новите елементи и очертания на алейната мрежа;

– Привързване на съществуващите входове към новопроектираната алейна мрежа.

Проектът за благоустройство и обновяване на парковата среда около „Бучалото“ е на стойност малко над 360 хил. лв.

Сумата на реконструкцията и ремонта на вътрешна водопроводна мрежа – „Ниска зона“, гр. Радомир възлиза на 2,1 млн. лв. от капиталовата програма. „Ясно е какво очакваме да постигнем с този проект, както всички знаем проблемът с водата в община Радомир и ежедневните аварии е огромен, както многократно казвам – търсим решение и вече започнахме действия. За съжаление няма как да решим проблема наведнъж, но вярвам, че поетапно ще обновим водопреносната мрежа, така че да минимизираме водозагубите по трасето. А освен надзора и изпълнителите, лично проследявам качественото изпълнение на работата по инфраструктурните обекти, по които се работи в момента, и по които предстои да започнат строително- ремонтни работи“, заяви Кирил Стоев.