Отново се увеличиха болните от варицела в региона, твърдят от РЗИ- Перник

Отново се увеличиха болните от варицела в региона, твърдят от РЗИ- Перник

Отново леко се увеличиха заболелите от варицела в областта през изминалата седмица. През този период в региона са регистрирани 20 болни, при 18 за предходната седмица. Заболелите са основно деца. Най-много са болните на възраст 1-4 г. – 9. Следват възрастовите групи:  5-9 г. – 6; 10-14 г. – 4 и 30-34 г. – 1. Всички заболели се лекуват амбулаторно от личните си лекари. Болните са от общините: Перник и Радомир. Засегнати са колективите на: ДГ №11 “Знаме на мира“ гр. Перник, СУ “Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Радомир, ДГ “Слънце“ гр. Радомир, ДГ „Радомирче“ гр. Радомир и ОУ „Христо Ботев“ гр. Батановци. Това информираха от Регионалната здравна инспекция в Перник.

През седмицата не са се увеличили болните от заразни болести- те си остават 22-ма.

Продължават леко да намаляват заболелите от грип и остри респираторни заболявания. През седмицата в региона са констатирани 67 болни, при 73 за предходната. Заболеваемостта през този период в региона е била  95,80%оо, при средна за страната 83,19 %оо към 5.03.2024 г.

За пръв път, от близо месец, са констатирани 2-ма болни от хепатит С.  Става въпрос за  мъж на 42 г. от гр. Трън и жена на 45 г. от гр. Перник.

От РЗИ увериха, че са извършени епидемиологични проучвания на всички регистрирани случаи. Обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 151 проверки. От тях 59 са относно спазване забраната за тютюнопушене.

В резултат на упражнения контрол от страна на здравните инспектори, през седмицата те са издали 9 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и са съставили 1 акт за установяване на административно нарушение.

И през изминалата седмица Здравната инспекция продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници в региона. Взети са 327 проби питейна вода от различни населени места в областта, за да се установи дали подаваната вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването.