Ученици от Радомир с необичайна покана за бал към любимата класна

Ученици от Радомир с необичайна покана за бал към любимата класна

На 5 март 2024 година, учениците от XII А клас, профил: Математически в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Радомир, отправиха по незабравим и забележителен начин поканата за бала към класния си ръководител госпожа Вера Диманова, която е старши учител по история и цивилизации., информираха от учебното заведение.

Зрелостниците подготвиха специална изложба на „Традиционно българско облекло“, която осъществиха в двора на музей „Стойова къща – Радомир“, със съдействието на служителите му и директора на училището –М. Ананиева. Всички бяха с народни носии, а класната бе посрещната с рози, питка и мед. След въпроса „Ще дойте ли с нас на бала?“, госпожа Диманова бе поканена да подпише „Мирен договор“ с определени клаузи.

Специално за случай бяха поканени гайдарчетата към ОДК – Радомир.

Вълнуващата покана се прави за първи път в града.