Ученици от Брезник участваха в обучение свързано с дискриминацията

Ученици от Брезник участваха в обучение свързано с дискриминацията

В Средно училище „Васил Левски“ в Брезник бе проведено неформално обучение свързано с темата за дискриминацията. То бе водено от представители на Международния младежки център в Перник.

Чрез примери и симулативни игри, учениците научиха повече за различните проявления на дискриминацията, отнасящи се до неравно или предразсъдъчно отношение към човек или група от хора въз основа на определени характеристики като раса, пол, религия, възраст, увреждане и др.

Обучението е част от проекта „Равни чрез образование“, финансиран по програма „Mario“ на неправителствената организация Minority Rights Group International (MRG). Дейностите се изпълняват от Регионален младежки RAISE център – Брезник. Целта им е инвестирането на капацитет за развитието на младите роми в градовете Перник и Брезник.

Серията от неформални обучения продължава с темата за ранните бракове.