ЛРС “Руй“ в Трън разсели 675 яребици на ловната си територия

ЛРС “Руй“ в Трън разсели 675 яребици на ловната си територия

Ловно-рибарско сдружение „Руй“ в Трън за първи път тази година разсели яребици на територията, която стопанисва.

Тази седмица, благодарение на парите, които сдружението получи въз основа на чл. 37 от Закона за лова, успя да закупи от фирма „Сокол БЛРС“ 340 яребици, които са на 270-дневна възраст по 45 лева за всяка.

„Националното сдружение ни подари още 335 яребици, на същата възраст. Така общият брой на разселените птици на ловната територия на нашето сдружение тази година стана 675. В разселването на яребиците се включиха 17 дружинки и 37 групи, които членуват в нашето сдружение. Целта бе да се разселват яребици поравно на цялата територия на Ловно сдружение „Руй“, така че да няма ощетена дружинка или група. Предприели сме всички необходими мерки за опазването на разселените птици от бракониери, освен това се намалява и броят на хищниците. Особено вредно за опазването на популацията на дивите птици е паленето на стърнищата, крайпътните участъци и дигите на реките, за да не се косят. Надяваме се, че с грижите, които полагат всички ловци в ЛРС “Руй“ в Трън, популацията на птиците ще се увеличи значително“, поясни председателят на сдружението Иван Искренов. Той допълни, че след приключването на ловния сезон, ловците от сдружението започват грижите по опазването на дивеча.

Сдружението стопанисва 53 933, от които 37836.70 хектара са горски фонд и 16 096 хектара е селскостопански фонд.