Наполовина намаляха болните от варицела и заразни болести в пернишка област, твърдят от РЗИ

Наполовина намаляха болните от варицела и заразни болести в пернишка област, твърдят от РЗИ

Почти наполовина са намалели заболелите от варицела в област Перник през изминалата седмица.  През периода са регистрирани 18 болни, при 34 за предходната седмица. Заболелите са деца. Най-много са болните на възраст 1-4 години-8. Следват възрастовите групи: във възрастовите групи: 5-9 г. – 6; 10-14 г. – 3; и 30-34 г. – 1 . Всички заболели се лекуват амбулаторно от личните си лекари. Болните са от общините Перник и Радомир. Засегнати са колективите на: ДГ №11 “Знаме на мира“, ОУ “Христо Смирненски“ – Радомир, ДГ “Слънце“ гр. Радомир, ДГ „Радомирче“- Радомир и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- с. Дивотино. Това информираха от Регионалната здравна инспекция в Перник.

През седмицата са установени 22-ма болни от заразни заболявания, без Грип и ОРЗ, при 45 за предходната седмица.

Намаляват и болните от грип и остри респираторни заболявания. През седмицата са констатирани 73  болни, при 78 за предходната седмица. Заболеваемостта в региона през този период 104,38%оо, при средна за страната 91,27 %оо към 26.02.2024 г.

През изминалата седмица е регистриран 1 болен от туберкулоза от Перник. Болният е хоспитализиран в СБАЛББ гр. Перник.

През седмицата е установен и 1 болен от скарлатина- дете от Перник, което се лекува амбулаторно.

От РЗИ увериха, че  са извършени епидемиологични проучвания на всички регистрирани случаи. Обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 188 проверки. От тях 71 са относно спазване на забраната за тютюнопушене. 16 от проверките са свързани със спазването на изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.

В резултат на упражнения контрол, през седмицата здравните инспектори са издали 43 предписания за отстраняване на нередности.

Здравната инспекция и през миналата седмица продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници в региона. Взети са  302 проби  питейна вода от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването.