„Български пощи“ увеличават броя на пощенските станции, в които се предлагат административни услуги

„Български пощи“ увеличават броя на пощенските станции, в които се предлагат административни услуги

От 1 март 2024 г., в още 100 пощенски станции на „Български пощи“ е осигурена възможност да се заявяват по електронен път 74 административни услуги.

Вече в 132 пощенски офиса ще се предлагат административни услуги на Националния осигурителен институт, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта. Организацията е направена в пощенски офиси предимно в малки населени места, за да се създаде удобство на хората, като им се спести време и средства за пътуване.

В определените пощенски станции може да се заяви отпускане на целева помощ за отопление, на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, на месечна социална помощ, да се завери осигурителен стаж и доход в осигурителна книжка и др. За периода от 22 юли 2022 г., когато стартира услугата, до сега в пощенските станции са подадени около 2200 заявления.

Информация за пощенските офиси и предлаганите в тях административните услуги е публикувана на официалната страница на „Български пощи“.