Обновиха физкултурния салон в 7- мо ОУ

Обновиха физкултурния салон в 7- мо ОУ

Приключиха дейностите по обновяването на физкултурния салон на VII ОУ „Г. С. Раковски“. В хода на работата бе монтирана топлоизолация с термопанели, както и нова дограма. За да могат учениците да спортуват при добри условия, бе положена нова винилна настилка.

Ремонтните дейности във физкултурния салон включваха още напълно обновяване на баните и съблекалните, като в тях са монтирани климатици и бойлери. Отоплението на салона пък вече се извършва с нов топловъздушен апарат с термопомпа.

Започва изграждането на нов физкултурен салон и в СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“. Общината е обявила обществена поръчка за проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на учебното заведение. Прогнозната стойност е 937 498 лв. без ДДС.

Новият салон ще бъде ситуиран в северния двор на училището. Той ще бъде свързан с основната сграда посредством топла връзка. Салонът ще е едноетажен с размери 38,72х18,24 м. и максимална височина 10 м. Сградата ще бъде съгласувана с Министерството на културата, тъй като тя е паметник на културата с местно значение. Въпреки новото строителство, при възможност, ще се запазят външните игрища. Освен това ще бъде извършен ремонт на оградата и алейната мрежа, и ще бъде осигурен достъп на хора с увреждания.

Учебното заведение от построяването си през 1924 г. досега, не е разполагало с физкултурен салон. За нуждите на обучението по физическо възпитание, към момента са пригодени две класни стаи.