Пернишки полицаи и спасители преминаха курс по първа долекарска помощ

Пернишки полицаи и спасители преминаха курс по първа долекарска помощ

Служители от сектор „Специални тактически действия“ при Областната дирекция на МВР в Перник и представители на звено „Аварийно-спасителна дейност и превенция“ при Община – Перник бяха обучени по първа долекарска помощ. Придобитите знания и умения по Първа помощ имат отношение не само към намаляване на пътния травматизъм, но повишават здравната култура и спомагат за изграждането на правилни реакции на действия при различни социални и природни бедствия.

Двете звена много често участват съвместно при издирването на хора и други спасителни дейности, каквито бяха случаите с малкия Сашко и 4-годишният Юлиян, украински гражданин. Обучението, проведено от д-р Витан Витанов от Академия „Първа помощ“ включваше лекции и практика.

Полицаите и спасителите ще получат сертификат по първа долекарска помощ, който е с европейски и световен протокол.