Още две учебни заведения в община Перник се ремонтират по проект за енергийна ефективност- VI СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ДГ №15 „Райна Княгиня”

Още две учебни заведения в община Перник се ремонтират по проект за енергийна ефективност- VI СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ДГ №15 „Райна Княгиня”

Основната цел на реализацията на проекта е подобряването на енергийните характеристики на  двете учебни заведения, чрез извършване на мерки за енергийна ефективност  и трансформацията им в сгради с близко до нулево потребление.

Реализирането на проекта ще допринесе за повишено производство на енергия от ВЕИ и ще подпомогне експертния капацитет в областта на енергийната ефективност.

Вече е подменен част от покрива на най-старото пернишко училище, саниран  напълно е физкултурния салон, както и част от училищната сграда. Подменя се и старата и амортизирана дограма на ДГ „Райна Княгиня“, продължава и топлоизолирането на сградата.

 Ремонтните дейности се извършват по проект „Енергийна ефективност в сгради“, осъществяван с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. по меморандума между България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия по Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“. Програмен оператор е Министерството на енергетиката.