Обсъждаха духовното развитие и местната общност

Обсъждаха духовното развитие и местната общност

Работна среща във връзка с духовното развитие и местната общност се състоя в Тържествена зала на Минна дирекция. Срещата бе открита от Областния управител Людмил Веселинов на която взеха участие епископ Исаак Велбъждски, Георги Кръстев – директор на дирекция „Вероизповедания“ към Министерски съвет, духовни лица, църковни настоятели, кметове на общини, представители на териториални структури и др.

На срещата бяха дискутирани теми във връзка с духовното развитие и помощта, която би могла да се окаже за подобрението на църковните околии.

В хода на заседанието бяха очертани проблемите, свързани с църковната грижа, състоянието на храмовете, инфраструктурата покрай тях, както и църковните бази.