Губернаторът – на форум за бъдещето на общините

Губернаторът – на форум за бъдещето на общините

Областният управител на област Перник Людмил Веселинов взе участие във форум на тема „Привличане на инвестиции и финансиране – възможности за общините“,  който се проведе в “София Тех Парк” тази седмица. Събитието се организира от Българската агенция за инвестиции към Министерството на иновациите и растежа.

На мероприятието бяха дадени насоки на общините за това какъв е успешният начин за привличане на инвеститори, както какви са възможностите за финансиране с цел развитие на регионите.

Събитието бе открито от министъра на иновациите и растежа Милена Стойчева.

Людмил Веселинов, областен управител на област Перник, подчерта важността от привличането на инвестиции и финансирането за общините в региона.

“Областната администрация ще бъде медиатор и приятел за бизнеса, подпомагайки всички процеси за осъществяването на инвестиции в региона”, сподели Веселинов.

По време на форума лекторите разказаха за своя опит в привличане на чуждестранни инвеститори и предложиха работещи подходи за насърчаване на иновациите и инвестициите.

Сред тях бяха Мила Ненова, изпълнителен директор на Агенцията за инвестиции, която представи насърчителните мерки, които държавата отпуска в подкрепа на бизнеса. Представители на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към министерството, Българската банка за развитие и фонд мениджър на финансови инструменти в България представиха актуалните възможности за достъп до безвъзмездно финансиране и до финансови инструменти, приложими за общините, фирмите и потенциалните инвеститори.

След форума бяха представени възможностите на суперкомпютъра в Стандартизирани товарови профили (СТП). Една от тях е битовите и небитови клиенти, които нямат електромер с измерване на товаров профил на електрическата енергия, сами да избират доставчика си на електрическа енергия.