В края на април откриват новата сграда на Международния младежки център в Перник

В края на април откриват новата сграда на Международния младежки център в Перник

Пред приключване е строителството на сградата, която бе изградена на мястото на старата сграда на ПГОТ „Св. Ив. Рилски“. Новата сграда на Международния младежки център в Перник ще бъде официално открита на 25-ти април. Очаква се на следващия ден Перник да бъде домакин на национална конференция с участието на останалите седем младежки центрове в страната. Това заяви зам.кметът Стефан Кръстев откривайки нарочната пресконференция, на която присъстваха представители на институции, имащи отношение към младежката дейност. Кръстев запозна участниците във форума с размера на проекта и неговите цели. „На финала са дейностите по изграждането на инфраструктурата на нашия Младежки център, но всъщност дейностите на Младежкия център като работа с младите хора, като международни обмени, като промотиране на неформалното образование и гражданското образование и ценностите на европейското гражданство стартираха отдавна“, каза зам.кметът.

Изграждането на младежкия център е по проект, който се реализира с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г .

На пресконференцията бяха представени дейностите на ММЦ до момента, екипът на Центъра, предстоящите дейности и събития до края на месец април. Макар че все още няма собствена сграда, Международният младежки център в Перник развива разнообразна дейност в продължение на повече от две години- неформални обучения, младежки обмени, различни младежки инициативи.

Изграждането на младежкия център е по проект  „Изграждане на младежки център Перник – модел за високи стандарти на младежка работа“, финансиран по процедура „Изграждане на младежки центрове“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г.