Бюджет 2024-та е по-добър от всички до сега и ще можем да решим много проблеми

Бюджет 2024-та е по-добър от всички до сега и ще можем да решим много проблеми

Васил Станимиров-  кмет на община Ковачевци, пред  Днес и Утре

-Г-н Станимиров, с какво бюджет 2024-та е по-различен от миналогодишния?

-Не мога да не отбележа, че за пръв път от много години, държавата постъпи справедливо  по отношение на разпределението на средствата по т.н. министерски постановления за излишъци в бюджета, които в края н годината се разпределяха между общините, според мен  не справедливо. В края на миналата година се направи преразпределение за всички общини, във връзка с големината на всяка община се предоставя определен трансфер за капиталови разходи. Това за нашата община е много важно и навременно. Ние получаваме допълнително средства за капиталови разходи в размер на  6 милиона лева. Така че в момента подготвяме проект за подмяна на водопроводната мрежа на село Егълница. С част от тези средства ще възстановим нов водоем в село Лобош. Имахме идея да подновим и пречиствателната станция в село Ковачевци, Това беше продиктувано от  идеята, че СТЕМ центъра ще бъде възстановен с пари от Плана за възстановяване и развитие. Но по време на едно изслушване в Парламента се каза, че СТЕМ- центровете, на този етап, ще преминат на втори план. Така че това  отпадна като ангажимент на нашата община, тъй като СТЕМ-центъра, или бившия Детски екологичен комплекс, както си го знаят хората, зауства отпадните си води в общинската пречиствателна станция. Тъй като тя не е приета от “В и К”, това щеше да се окаже спънка при издаване на разрешително за строеж на СТЕМ центъра. Причината е, че едно от условията е да има договор пречистветелната станция с “В и К”. Направихме запитване до Басейнова дирекция и “В и К” и поискахме тяхното становище за пречиствателната станция. Дойдоха специалисти и при огледа установиха, че в пречиствателната станция тече чиста вода. Много малко е биомасата, която да осигури нормалната работата на пречиствателната станция, което ще създаде загруднения при експлоатацията й. Така че, ако се реши да се прави ремонт с цел да заработи СТЕМ центъра, ще трябва да се предвиди изграждане на локално пречиствателно съоръжение, за да не се натоварва излишно бюджетът на общината. А заложените за пречиствателната станция близо половин милион лева, ще бъдат пренасочени за решаването на друг важен за района ни проблем в рамките до 1 март. Това е поставеното ни условие- промените да бъдат направени до 1 март, до 1 юни или най-късно до 1 август. Така че ние до 1 март ще направим изменението и ще пренасочим предвидените 500 000 лева, които определихме за пречиствателната станция към решаването на друг важен проблем за общината. Финансовият ресурс, който ни отпусна държавата, трябва да усвоим до 2027 година.

– Г-н Станимиров, Община Ковачевци ще разработва ли проекти, които да бъдат финансирани от други източници?

-Предстои да стартират мерките по Програмата за селските райони. Там ще има ресурс от близо 2 милиона евро. С тези пари сме решили да подновим водопроводната мрежа на село Сирищник. Знаете, че съвместно с Община Перник работим в МИГ. Там капиталовите разходи ще бъдат насочени за подмяна на водопровода в село Светля.  Ще кандидатстваме и по една програма за разделно събиране на отпадъчни биоразградими отпадъци- храни, растителни отпадъци. Решили сме в този мандат да използваме максимално капиталови разходи по различните програми, извън тези, които са заложени в бюджета на нашата община, за подобряване на качеството на водоснабдяването на жителите в Егълница, Светля и Сирищник. Наред с това полагаме усилия за решаването на проблеми с водоснабдяването и в други населени места, като например в село Косача. Там сме подготвили и ще внесем тези дни документите в Басейнова дирекция за каптаж „Стубела“, за да осигурим допълнителни водни количества през летния период, когато потреблението на вода е много по-голямо в селото, заради увеличения брой на хората.

– Това означава ли, че бюджетът на Общината за 2024 г е по-добър от предходния.

– Категорично мога да кажа, че бюджет 2024-та е по-добър от всички до сега и ще ни позволи да работим спокойно. Та ние до сега не сме получавали от държавата наведнъж толкова средства за капиталови разходи. Тези пари ще ни позволят да решим отлагани във времето, заради липса на средства, важни проблеми в населените места на общината. Искам да се похваля, че ние реализираме и добра събираемост на местните приходи. Над 80% е събираемостта ни. Имаме събираемост при определени местни приходи над 100%, защото сме успели да си съберем дължими за минало време приходи. При заложени над 194%  приходи от местни данъци и такси, ние сме постигнали над 200%, което е много добро изпълнение. Предстои да има промени от следващата година в начина на определяне на  такса битови отпадъци, поддържка на околната среда и депониране, а и други екологични изисквания. Имаме сериозен ръст на финансирането в областта на социалните услуги и дейности, където държавата подпомага сериозно общините финансово. Смятам, че тази година, за разлика от предишните, в бюджета сме предвидили пари за всички заложени дейности, които са ангажимент не само на държавата, а и на общината. Надявам се жителите на нашата община да го усетят като подобряване на качеството на живот в населеното място, в което живеят. Всъщност, това бяха част от ангажиментите, които поех към моите съграждане по време на предизборната кампания за местни избори миналата година.