Пернишкият минипарламент прие единодушно новия бюджет на общината, съветник поиска оставката на шефа на“В и К“

Пернишкият минипарламент прие единодушно новия бюджет на общината, съветник поиска оставката на шефа на“В и К“

Пернишкият минипарламент вче4ра прие новият бюджет 2024 единодушно, без спорове и дебати. Само единствения съветник от БСП Кирил Леонов поиска информация за средствата по проекти, които ще се финансират по европейски програми и по кои от тях по-точно ще се кандидатства. Зам.кметът Стефан Кръстев поясни, че един подробен отговор би отнел часове, защото програмите, по които общината е подала проектни предложения са страшно. Той информира общинските съветници, че 97,2 милиона лева от бюджета са държавна отговорност, 61,6 милиона лева – общинска, а 2,3 милиона лева е дофинансирането на държавна дейност с общински приходи. Индикативният годишен разчет по сметки за средства от Европейския съюз е в разчет на 9,2 милиона лева.

Приходната част на бюджета на община Перник за тази година е с 3,7 милиона лева по-голям в сравнение с 2023-та година. 1,5 милиона лева е увеличението на данъчните приходи, с 10 милиона по-голяма е субсидията за делегирани дейности. Общият ръст във взаимоотношенията с централния бюджет е увеличен с1410 процента, като най-много средства в бюджета са предвидени за разходите за образование – над 62 милиона лева, от които 60 милиона са държавно финансиране.

Пож повод предстоящото заседание на Общото събрание на Водната асоциация съветниците вчера решиха единодушно интересите на община Перник да отстоява кметът Станислав Владимиров. Пре4дставителят на Левицата в местния законодателен орган Петър Първанов предложи на заседанието градоначалникът да поиска оставката на управителя на ВиК заради лошата работа по изпълнение на Водния проект. „Градът тъне в кал, ремонтните дейности се не се изпълняват в срок, а там, където все пак са направени, работата е безобразно некачествена. Не зная вече как да отговарям на десетките сигнали и оплаквания на граждани, адресирани към мен като общински съветник. В изграждането на водния цикъл са хвърлени десетки милион, работи се бавно и безобразно лошо. Само един пример – не може да се полага асфалт върху кал… Там, където си минали от ВиК, елиците приличат на лунен пейзаж… Всъщност, ако има достойнство, управителят сам трябва да подаде оставката си“, бе категоричен Петър Първанов.

На заседанието вчера бе решето съветничката от Движение а просперитет на Перник Ралица Андреева да представлява общината в Областния съвет за развитие на област Перник.

Взето бе решение за разкриването на две нови социални услуги в общината – Център за социална рехабилитация и интеграция и Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания.