Военното окръжие в Перник също търси кадри за армията

Военното окръжие в Перник също търси кадри за армията

Mинистерството на отбраната обявява петдесет и пет вакантни длъжности във военни формирования на Съвместно командване на специалните операции за войници за приемане на военна служба. Това ще стане  след провеждане на конкурс на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина във в.ф. 56130 – Банкя или във в.ф. от гарнизон – Пловдив.

Обявени са и вакантни длъжности във военни формирования на военновъздушните сили.

В съобщението се казва, че Mинистерство на отбраната обявява длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани, както следва:

В Национален военен университет „Васил Левски“ гр. Велико Търново – 150 длъжности.

Във военно формирование 22160 гр. Плевен – 100 длъжности.

Кандидатите за обявените вакантни длъжности трябва лично да подадат писмено заявление за кандидатстване във Военно окръжие – Перник или в офисите за военен отчет в общините.

Подробна информация може да намерите на интернет сайта на Централното военно окръжие – www.comd.bg, във Военно окръжие – Перник

Там може да получи подробности за всички обявени длъжности по конкурс и без конкурсно начало