Община Ковачевци получава 6 милиона лева допълнително държавни средства за капиталови разходи

Община Ковачевци получава 6 милиона лева допълнително държавни средства за капиталови разходи

Общинските съветници в Ковачевци приеха бюджета за настоящата година на редовното заседание на местния законодателен орган, провело с в последния работен ден на миналата седмица.  Ще припомня само, че на провелото се обществено обсъждане на проектобюджета на 22 януари, нямаше питания от страна на обществеността в общината.

 Дневният ред на сесията беше сравнително голям и включваше 35 точки.  Голяма част от тях бяха свързани с оперативната работа на общината и изискваха саткцията на Общинския съвет. Дискисия се появи при няколко от докладните като сред тях беше и бюджета за тази година. Кметът на общината Васил Станимиров поясни, че тази година, за разлика от предишните, общината получава допълнително от държавния бюджет 6 милиона рева за капиталови разходи. Тези средства ще спомогнат за решаването на много важни за жителите на община Ковачевци проблеми. От опозицията изразиха несъгласия с предложеното разпределение на допълнителните средства от държавата. Но кметът беше убедителен в обосновката за обектите включени в Поименния списък и бюджетът беше приет с мнозинство.