Младежки клуб “Да бъдем приятели“  ст кампания срещу училищния тормоз под мотото “Подай ръка, не подлагай крак“

Младежки клуб “Да бъдем приятели“  ст кампания срещу училищния тормоз под мотото “Подай ръка, не подлагай крак“

В периода 12 февруари до 1 март 2024 г. доброволците от Младежки клуб “Да бъдем приятели“ в партньорство с Международен младежки център – Перник, БМЧК – Перник, ОМС – Перник и ОБС клуб “Кракра Пернишки“ ще организират  на територията на гр.Перник, както и в градовете Радомир, Трън и Стара Загора кампания на тема “Подай ръка, не подлагай крак”, посветена на Деня на розовата фланелка, с фокус върху училищния и онлайн тормоз.

Денят на розовата фланелка ще обедини усилията на младежките организации по посока на повишаване на  информираността и чувствителността на младите хора по темите за тормоза в училище и кибертормоза, както и да информира и включи младите хора в разговорите за видовете насилие в училище, начините на предпазване и възможности за търсене на помощ и подкрепа.

В рамките на кампанията ще бъдат организирани поредица от онлайн и офлайн събития и инициативи, насочени към млади хора, а в основата й ще стои приложението на специфично разработена  за целта игра – “Училищни войни VOL. 2“,  която по един интерактивен начин да насочи вниманието към темите, свързани с насилие в училище и как да го предотвратявамe.

Кампанията, посветена на Деня на розовата фланелка цели да напомни, че тормоз в училище съществува и ни подканя да помислим как всички заедно – деца, млади хора, учители, родители и цялото гражданско общество можем да му се противопоставяме ВСЕКИ ДЕН, за да имаме една приятелска и добра училищна среда, изградена на базата на красиви и хармонични взаимоотношения.

Кампанията е част от общинския годишен план за младежта 2024 г., с фокус върху подобряване на психично-здравното и емоционално състояние на младите и на тяхното субективно благополучие.

Вече двадесет и четири години Фондация “П.У.Л.С.” развива програма за превенция на насилието чрез неформално образование, провеждане на младежки дейности, повишаване на осведомеността чрез организиране на кампании, обучения, конференции, насочени срещу насилието и др.

Превантивната програма на Фондация „П.У.Л.С.“ си поставя за цел всички форми на насилие и експлоатация на деца да бъдат предотвратени, интервенирани и на практика – елиминирани, за да имат те по-добро бъдеще и на свой ред да пораснат като стойностни хора и защитници на човешките права.