Свободните места на трудовата борса в Перник продължават да намаляват

Свободните места на трудовата борса в Перник продължават да намаляват

Въпреки че вече се усеща наближаването на пролетта, това все още не се наблюдава на трудовия пазар. През изминалата седмица предлаганите работни места намаляха с още 10 и станаха 69. За съжаление, намаляха с още 4 и свободните места за висшисти и те станаха 9.

През изминалата седмица на трудовата борса в Перник се предлагат свободни места за: чистач-хигиенисти, шофьор на товарен автомобил, рехабилитатор, банков служител, техник-механик на отоплителни, хладилни и вентилационни инсталации,  снабдител-доставчик,  електромонтьори, психолог, обслужващ работник промишлено производство, специален педагог, обслужващ бензиностанция- газостанция, рецепционист, горски стражари, помощник-готвачи, готвачи, лесничей, химик-аналитици, охранители, шивачи, бродировачи, пакетировачи, водач на мотокар, куриер, склададжия, касиер, работници правене на колбаси, технически сътрудник, старши специалист, биолози-микробиология, продавач-консултанти,  шофьор на тежкотоварен автомобил.

Намаляването на свободните работни места на трудовата борса обикновено се наблюдава през зимния сезон, тъй като в този период намалява търсенето на работници, заради свиването на строителството и някои сезонни дейности.  По тази причина спадът на свободните работни места е обяснимо.

През изминалата седмица преобладаваше търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след тях за производството.

 И през отминалата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда в Перник предлага 60 свободни места и 9 за безработни висшисти.