Денков се опита да успокои протестиращите земеделци, но дали успя?

Денков се опита да успокои протестиращите земеделци, но дали успя?

Министър-председателят акад. Николай Денков и министърът на земеделието и храните Кирил Вътев се срещнаха с представители на браншови организации на земеделски производители.

В рамките на срещата бе подписано споразумение между правителството и част от сектора.

„Това, което добавихме, е една единствена точка, съгласно, която сформираме група, която ежемесечно ще следи изпълняването на споразумението и ще обсъжда важните  въпроси за сектора“, уточни Денков.

„В тази група ще участват представители и на други браншови организации от земеделието, които пожелаят“, съобщи на свой ред земеделският министър Кирил Вътев.

„Разписахме едно споразумение, което касае всички земеделски производители. Финиширахме един процес, който течеше от повече от месец и половина, два“, посочи Илия Проданов, председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

От браншовите организации благодариха на всички замесени и изразиха надежда, че свършеното ще е в полза на всички земеделци.

Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“  Георги Тахов обясни, че това е нещо ново, почнало се от нулата и са стигнали дотук.

„Много са важни законите, надявам се до края на година да се изпълнят всичките“, добави той.

Дотук се стигна в петък след поредната срещу между фермерите и правителството, когато стана ясно, че вече има разбирателство по трите вида точки от декларацията, която бяха поставили предварително от Българската аграрна камара.

Ето какво е записано в документа.

Сектор зърнопроизводство ще бъде подпомогнат при следната модулирана ставка :

От 1-3000 дка – 20 лв./дка (10 лв. до 31.3 и 10 лв. до 30.9 )

От 3000 дка до 6000 дка – 10 лв./дка ( 5лв до 31.3 и 5 лв. до 30.9 )

От 6000 дка до 10000 дка – 5 лв./дка ( 2,5 лв. до 31.3 и 2,5 лв. до 30.9 )

Стопанства над 10000 дка ще получат за първите си 10000 дка по горе посочените ставки.

Вторият транш до 30 септември ще се случи само при удължаване на регламента за помощта за Украйна, който към момента действа да 30 юни.

Относно законодателната част земеделците се договориха за промени в:

– Закона за собствеността и ползването

– Закона за арендата

– Закона за браншовите организации

– Закона за Аграрната камара

– Закона за търговията с храни

– Закона на кооперативите

– ЗКПО

Относно „зелените“ и международни изисквания в споразумението е записано:

– Българската държава ще защитава в Европа позиция, която да защити интересите на българските стопани относно търговията с Украйна.

– Ясна позиция по дерогацията на ДЗЕС 6,7,8 за тази стопанска година

– Ясна позиция на България относно натиска по линия на зелената сделка

През седмицата министър-председателя е поел отговорност при съставяне на бюджета на МЗХ за следващата година да се вземе предвид всички нужди на земеделските производители преди окончателното му приемане в НС.