Работата от разстояние и правото на изключване станаха част от Кодекса на труда

Работата от разстояние и правото на изключване станаха част от Кодекса на труда

Депутатите приеха на първо четене промени в Кодекса на труда, внесени от правителството и от „Възраждане“.

Поправките, предложени от кабинета, са свързани с работата от разстояние и са насочени към осигуряване на гъвкавост на организацията на работа и сигурност за страните от трудовото правоотношение, включително и по отношение на организацията на здравословни и безопасни условия на труд, отчитането на работа и контрол на работното време.

Регламентира се и възможността за използване на автоматизирана система за отчитане на работно време, като според предложените промени работодателят е длъжен, при поискване, да предостави данни от нея на работника.

С промените се въвежда „право на изключване“, което дава право на работника, който извършва работа от разстояние, да не отговаря на инициирана от работодателя комуникация по време на междудневната и междуседмична почивка.

С поправките, внесени от „Възраждане“ се премахва шестмесечния срок за изплащане на обезщетения при незаконни уволнения, като обезщетението за оставане без работа при оспорване на уволнението да обхваща целия период, през който работникът е останал без работа до неговото възстановяване.