Мобилни полицейски  екипи ще се срещнат с жители на трънски села

Мобилни полицейски  екипи ще се срещнат с жители на трънски села

Жителите на 12 села на територията на община Трън ще бъдат посетени от мобилни полицейски екипи. Целта е да се установят проблемите в малките населени места в пограничната община и да се предприемат съответните мерки за решаването им. Това е съществена част  в борбата срещу престъпността в региона. За посещенията е уведомена и общинската управа в Трън.

В края на миналата седмица бяха посетени жителите на селата Мрамор, Кожинци и Горочевци. Според разработения график, на 15 февруари ще бъдат посетени хората в селата Студен извор, Костуринци и Еловица. На 22 февруари ще бъдат посетени селата Стайчовци, Горна Мелна и Долна Мелна. Обиколката в трънските села ще приключи  на 29 февруари с посещението на селата Шипковица, Дълга лука и Лева река.

В мобилните полицейски екипи има служители от отделите: “Охранителна полиция” и “Криминална полиция” към ОДМВР-Перник. Полицейските посещения се извършват  съгласно дадените указания в изпратеното писмо на главния секретар на МВР.