Местният законодателен орган в Брезник прие бюджета за 2024 година, чиято макрорамка е 14 869 357 лева

Местният законодателен орган в Брезник прие бюджета за 2024 година, чиято макрорамка е 14 869 357 лева

Местните законотворци в Брезник приеха, след дискусия, на провелото се в края на миналата седмица  редовно заседание на Общинския съвет бюджета на общината за 2024 г.

Макрорамката на тазгодишния бюджет е14 869 357 лева. От тях държавна отговорност са 7 970 022,00 лева, а общинска отговорност- 6 899 335,00 лева.  Към това трябва да се прибави и преходен остатък от 2023 г. в размер на 1 210 637,00 лева.

Заложените в бюджета приходи с местен характер са на стойност 1 294 793,00 лева. Очакваните данъчните приходи са 360 000,00 лева, а не данъчни приходи- 934 793,00лв.

В бюджета за 2024 г. заложени постъпления от общински такси  за 493 690,00 лв.

Pазходите за делегирани държавни дейности за 2024 г възлизат на 7 970 022,00 лева , а за местни дейности – 6 899 335,00 лева. В разходната част на бюджета  най-голямото перо са капиталови разходи, които са на стойност 4 058 721,00 лв.

За социално осигуряване, подпомагане и грижи са осигурени 1 703 082 лева, от които   за държавни дейности са 1 343 082 лева, а за общински- 360 000 лева.

Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда 4 100 960 лева. От тях 599 803 са държавни дейности и  3 501 157 лева за местни дейности. В бюджета за тази година общинското ръководство е заложило над 1 милион рева за водоснабдяване и канализация. Над 1  милион лева са предвидени и за чистотата в общината. Близо милион и половина са заложени за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа, от които 599 803 лева са държавни дейности и 895 95 лева са местни дейности.