Бюджет 2024 на Радомир ще е в размер на 40,2 милиона лева – с около 3 милиона повече от предходната година

Бюджет 2024 на Радомир ще е в размер на 40,2 милиона лева – с около 3 милиона повече от предходната година

На извънредно заседание съветниците гласуваха бюджета на община Радомир за 2024 година. Според приетия основен финансов закон на общината той ще бъде в размер на 40 289 887 лв., което е с около 3 милиона лева. повече от предходната година.

Приходите по делегирани от държавата дейности са в размер на 19 003 87лв., а планираните приходи от местни дейности – 21 286 008лв. Програмата за капиталовите разходи е в размер на 11 838 083лв. В капиталовата програма влизат проектиране, реновиране, рехабилитация на различни обекти на територията на общината, пътища, централна градска част. Заложено е закупуване на комбинирана машина за почистване и комбиниран багер, които ще спомогнат за облагородяване на града и населените места в общината. Сред основните цели са реализирането на планираните инфраструктурни проекти. Осъществяването на политики с фокус към образованието, спорта и личностното развитие на децата и младите хора е сред приоритетните във финансовата рамка за 2024г. В структурата на бюджета за 2024г. е предвидено сериозно финансиране за проектиране, което ще даде възможност на Община Радомир да има проектна готовност за кандидатстване за привличане на външни средства.

На заседанието на Общинския съвет клетва бе положена от Методея Методиева Христова – Димитрова от Местна коалиция “Коалиция ПП-ДБ” /БЗНС, ВМРО-БНД/, която става общински съветник на мястото на Гергана Здравкова.