Поредна дискусия за бъдещето на Пернишка област

Поредна дискусия за бъдещето на Пернишка област

Кръгла маса на тема „Реализиране на възможностите – Перник“ се проведе в сградата на Община Перник.

Идеята на събитието е да събере на една маса местните заинтересовани страни и да провокира конструктивна дискусия помежду им в търсене на решения за бъдещото развитие на региона. Целта е да се даде възможност на участниците да обменят мнения и специфичен експертен опит при справянето с най-важните и неотложни въпроси за региона на Перник.

„Зеленият преход дава шанс да се обърнем към съвременните технологии, да направим региона зелен, адекватен на времето, активен и модерен“, сподели по време на форума областният управител Людмил Веселинов и допълни, че е в постоянна комуникация с Министерство на регионалното развитие и благоустройството във връзка постигането на справедлив преход и конвергенция на регионите.

В резултат на дискусиите бяха набелязани общи идеи, които да отворят възможности за потенциални сътрудничества и съвместни предложения за проекти. По този начин местният капацитет пълноценно ще се използва за постигане на приоритетите на политиката на сближаване чрез нейните възможности за финансиране.

Сред участниците в събитието бяха областния управител на Област Перник Людмил Веселинов, зам.-кметът на Община Перник Стефан Кръстев, представители на местни инициативни групи, бизнеса от региона, неправителствени институции и други.

Кръглата маса се организира от „Бранд Медия България“ в рамките на проекта „Преход на възможностите“, съфинансиран от Европейския съюз. Това е второто публично събитие в Перник, като то ще стъпи на резултатите от проведената на 23-ти януари Конференция „Преход на възможностите – Перник“, събрала над 100 души.