Губернаторът обсъди с кмета на Земен бъдещето на общината

Губернаторът обсъди с кмета на Земен бъдещето на общината

Работна среща по актуални теми, касаещи развитието на община Земен проведе в края на миналата седмица областният управител на област Перник Людмил Веселинов. За краткото време от встъпването в длъжност на новия кмет на общината  Михаил Златанов са реализирани  множество управленски решения, с цел да се подобри инфраструктурата, хигиенизирането, охраната и реда в  населените места, финансирането на общинските дейности и др. По време на разговора, с грижата на добър стопанин кметът сподели своите идеи за благоустрояването на общината и подобряването на обслужването на населението чрез въвеждане на нови услуги, от които се нуждаят земенчани. Специално внимание бе отделено на възможностите за развитието на региона като атрактивна туристическа дестинация на базата на неповторимите природни забележителности, съхранените традиции , уникалните манастири и др., с които е богат земенския край.