Значително са намалели болните от грип и заразни болести в региона, твърдят от РЗИ

Значително са намалели болните от грип и заразни болести в региона, твърдят от РЗИ

Намалели са заболелите от грип и остри респираторни заболявания/ОРЗ/ в региона. Регистрираните през изминалата седмица болни са 115, при 168 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период  в областта е била 164,43%оо, при средна за страната 160,43 %оо към 05.02.2024 г. Добрата новина съобщиха от Регионалната здравна инспекция.

Другата добра новина е, че чувствително са намалели и заболелите от варицела в областта. Констатираните болни през седмицата са 33,  при 44 за предходната седмица. Най-много са болните на възраст  5-9 години- 21. Следват възрастовите групи: 1-4 г. -7 и 10-14 г. – 5. Всички заболели се лекуват амбулаторно от личните си лекари. Случаите са регистрирани в общините Перник и Радомир. Засегнати са колективите на: ДГ №5 „Вела Пеева“, ОУ „Св. Константин Кирил Философ“ -Перник, ДГ “Слънце“, ДГ „Радомирче“ и НУ „Архимадрит Зиновий“ – Радомир.

Другата добра новина е, че са намалели наполовина заболелите от коронавирус в областта. Констатираните болни през изминалата седмица са 6, при 12 за предходната седмица. Хоспитализирани са трима болни и няма починали.

Над 2 пъти по-малко са и болните от скарлатина. Регистрираните болни през седмицата са 2-ма, при 5 за предходната.

През миналата седмица няма регистрирани болни от чревни болести.

През периода е установен 1 болен от туберкулоза, при нито един за предходната. Става въпрос за жена на 82 г. отПерник. Тя се лекува стационарно в болница Токуда в София.

От РЗИ ни увериха, че са извършени епидемиологични проучвания на всички регистрирани случаи. Обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 131 проверки. От тях 29 са относно спазването на забраната за тютюнопушене. 7 от проверките са свързани със спазването на изискванията при бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.

По време на проверките през изминалата седмица, здравните инспектори са издали 2 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

И през изминалата седмица здравната инспекция продължи да извършва ежедневен мониторинг на  питейни водоизточници. Взети са 35 проби от питейна вода в различни населени места на региона, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването.