Вижте в кои общини са най-високите брутни заплати, нови данни на ИПИ

Вижте в кои общини са най-високите брутни заплати, нови данни на ИПИ

Индустриални общини за поредна година са лидери по заплати в страната.

Това става ясно от публикуваните нови данни на Института за пазарна икономика (ИПИ) в кампанията им „265 истории за икономика“

 Къде са най-високите заплати в страната?

Според данните за средната брутна месечна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение лица в частния и обществения сектор в 265-те общини в страната, картата на страната на заплатите дава различен поглед към икономиката. ИПИ отново публикува и по-дълъг ред данни (за периода 2018-2022 г.), което дава възможност за проследяване на динамиката през последните пет години, пишат от института.

Най-високата средна брутна месечна заплата на наетите лица в България за 2022 г. е в община Челопеч (3 398 лв.).

 На второ място е средната заплата в община Козлодуй (2 949 лв.), а на трето място е изненадата тази година – община Кнежа (2 813 лв.). Първите три места се заемат от общини, в които са позиционирани водещи компании от добивната индустрия, енергетиката, селското стопанство и преработката на маслодайни култури, отбелязват авторите на изследването.

 Следващите позиции се заемат съответно от:

Четвърто място – Столична община (2 475 лв.);

Пето място – община Раднево (2 450 лв.);

Шесто място – община Пирдоп (2 440 лв.);

Седмо място – община Гълъбово (2 260 лв.);

Топ 10 се допълва от общините Девня (2 156 лв.), Панагюрище (2 050 лв.) и Божурище (1 925 лв.).

За поредна година прави впечатление, че най-високите средни заплати са в малки общини, на чиято територия оперират големи компании, които формират значителна част от трудовите доходи в района. В топ 10 преобладават общините от Средногорието, които имат силна добивна и свързана с нея преработваща промишленост, както и общините, които приютяват най-големите енергийни компании в страната.

Интересен е пробивът в топ 10 на община Кнежа, където има силно развито зърнопроизводство, и в която е базиран най-големият производител на слънчогледово олио в страната – стопански дейности, които отчитат много силни финансови резултати през 2022 г.

Как са подредени областите?

Сред големите областни центрове най-високите средни възнаграждения са в Столична община – 2 475 лв. (4-то място в страната), община Варна – 1 642 лв. (17-то място в страната) и община Пловдив – 1 584 лв. (22-ро място в страната). Отново наблюдаваме силно представяне на индустриалните общини в периферията на трите водещи икономически центъра. В топ 25 по заплати в страната влизат:

  1. общините Божурище, Елин Пелин, Костинброд и Ботевград от широката периферия на София;
  2. общините Девня и Белослав в непосредствена близост до Варна;
  3. общините Марица и Куклен до Пловдив. Още: Петцифрени:

Положителните процеси от последните години водят до ръст в средната заплата във всяка община в страната в периода 2018-2022 г. (виж карта на динамиката). Средната заплата на наетите лица в 215 общини в страната бележи ръст между 40% и 70% за четири години. В големите общини  (Столична, Пловдив и Варна) ръстът на възнагражденията е над 50% в периода 2018-2022 г. Най-висок ръст се наблюдава в общини, които не са били сред лидерите по възнаграждения, но през последните години са привлекли нова инвестиция или съществуващи компании са се разраснали и са подобрили значително своите резултати. Такива са примерите на общините Кнежа, Брезник и Куклен. В района на Крумовград също се наблюдава сериозен ръст на възнагражденията.