Основната цел в работата на Дирекция “Инспекция по труда” Перник е превантивната дейност

Основната цел в работата на Дирекция “Инспекция по труда” Перник е превантивната дейност

Инж. Любомир Владимиров директор на „Инспекция по труда“ пред Днес и Утре

-Инж. Владимиров, различава ли се с нещо 2023 г. от предходната и с какво?

-Ако трябва да обобщя, 2023 г не се различава особено от предходната година. Преобладаващи през годината бяха нарушенията, които са свързани със законосъобразното възникване на трудовите правоотношения  и тези свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Съотношението между тях е приблизително 50:50.

– Санкциите, които налага „Инспекцията по труда“ при констатиране на липса на писмен трудов договор са сериозни, не възпира ли това работодателите?

-Всеки работодател си прави строга сметка на приходите и разходите. Съпоставя колко ще му струват осигуровките и колко санкцията и решава какво да предпочете. Оправданието, че трудно се намира качествен работник и освобождаването на неподходящия не е лесно, за мен е неоснователно. Назначава се със срок на изпитание, в рамките на който може да бъде освободен по всяко време без проблем.

– В региона имаме рисково производство. Има ли увеличаване на трудовия травматизъм през изминалата година?

-Не може да се каже, че имаме увеличаване на трудовите злополуки, в така наречените рискови производства, каквито се водят металургията, въгледобива, строителството. Определяме тези производства като рискови най-вече заради естеството на самата дейност, а не заради неглижирането им от работодателите. Опитът ни показва, че работодателите в областта осъзнават рисковете и взимат мерки за обезпечаването на здравословни и безопасни условия на труд. Затова констатираните трудови злополуки през миналата година не са само в рискови производства. В повечето случаи те са свързани с нарушаването на правилата за безопасност на труда.

-Все по-често работодателите набират работници от чужбина, поради недостиг на квалифицирани в региона. Допускат ли се нарушения при назначаването им?

-През миналата година не сме констатирали груби нарушения при назначаването на работа на чуждестранни граждани. При нас основно тези работници са от Украйна. Нямаме въведени нови изисквания. Няма разлика по отношение на трудовото законодатество дали са български или чуждестранни работници. Стремежът е да се улеснява назначаването на чуждестранни работници,поради недостига на кадри в страната.

-Инспекцията по труда наблюдава строго назначаването на работа на малолетни и непълнолетни. Има ли в региона много нарушения в тази посока?

-Тези нарушения преобладават най-вече през летния период в сферата на хотелиерството и ресторантьорството. Анализът, който направихме за изминалата година показва, че в нашия регион нямаме фрапиращи нарушения в тази насока. Основното нарушение е свързано с това, че не се иска разрешение от Инспекцията по труда за назначаването на непълнолетни и малолетни, което ще рече, че не е сключван и трудов договор. Работата без договор е рискована.

-Вие правите специализирани проверки в отрасъл строителство, има ли проблеми там?

-Драстични нарушения не сме констатирали. Обикновено се натъкваме на едни и същи нарушения: необезопасяване при изкопни дейности, не се обезопасяват достатъчно скелетата при високи строежи. Радващото е, че миналата година нямаме тежки трудови злополуки в отрасъла с тежко пострадали. Но не са редки случаите на спиране на някои обекти или съоръжения, заради неспазени изисквания за гарантиране на безопасни и здравословни условия на труд. Но сме налагали спиране работата на съоръжения  и машини и в машиностроенето, по същата причина.

-Г-н Владимиров, има ли някакви новости в трудовото законодателство, с които работодателите трябва да са запознати?

-Не мога да кажа, че има някакви нови изискмания в трудовото законодателство. В момента много се говори за електронната трудова книжка. Ще повече се дигитализират нещата за улеснение. Но все още процесът не е финализиран.

-Какви ще са акцентите в работата на Дирекция “Инспекция по труда”-Перник през настоящата година?

-Основно акцентите са в посока гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд, законосъобразност при наемане на работа, обезопасяване на технологичните процеси. Рисковите производства се проверяват поне два пъти годишно. Отделно обръщаме внимание на секторите строителство и земеделие, наемането на работа на чуждестранни работници. Искам да се възползвам от предоставената възможност, за да подчертая, че основната цел в работата на “Инспекцията по труда”е превантивната дейност. Ние винаги сме готови да съдействаме на работодателите при решаването на определени казуси, което да улесни тяхната работа и да гарантира безопасността на работещите във фирмата.