Плащаме такса смет по 4 нови формули

Плащаме такса смет по 4 нови формули

Голяма промяна при такса „смет“ предстои от 2025 година. Един от вариантите е да се плаща според броя на ползвателите на жилището.

Това би решило и проблема с фалшивите адресни регистрации.

От следващата година тя трябва да се изчислява според количеството изхвърлени отпадъци, а не като процент от данъчната оценка на имота, както е в момента.

„Стопанска камара води една дълга съпротива, включително съдебни дела на наши регионални асоциации, срещу наредбите на общинските съвети в различни общини. Над 20 години бавим въвеждане на принципа „Замърсителят плаща“, това е принцип на европейското законодателство.

Но с последното изменение за местните данъци и такси този принцип беше дерогиран“, каза съветникът по околна среда към Българската стопанска камара (БСК) – Димитър Бранков, цитиран от Bulgaria ON AIR. Той добави, че се дават 4 опции на общините за справяне с проблема за изчисляване на таксата за битови отпадъци въз основа на количеството.

„Единият е на брой ползватели на имота, вероятно това ще бъде най-подходящо за сгради в режим на етажна собственост, повече апартаменти.

Втората възможност е, когато имотът е самостоятелен, може да бъде предприятие или отделна къща на собственик, да е известна честотата на извозване през годината.

Третият вариант е чрез едни специални торби, които са със съответната съвместимост, които закупуването и предоставянето им ще покрива тези разходи.

Четвъртата опция представлява дерогация от принципа „Замърсителят плаща“, който законодателят даде на общинските съвети – когато те преценят, да могат и да не прилагат основа на база на количеството събрани и третирани отпадъци“, обясни Бранков.

Той сподели, че цената на таксата може и да падне, а не да се увеличи.

„Тук говорим за една доста сложна и объркана система с много проблеми на управление на отпадъците на общинско ниво. Законът за управлението на отпадъците е с много отговорност, но в същото време не е осигурен необходимият ресурс.

Тук са и системите за разделно събиране.

/БЛИЦ