Свободните места на трудовата борса в Перник намаля чувствително

Свободните места на трудовата борса в Перник намаля чувствително

В първия месец на тази година пазарът на труда в Перник като че ли изпадна в летаргия. Въпреки че в последната седмица на януари предлаганите работни места се увеличиха, то през изминалата те отново намаляха и то с 14 и станаха 79. За съжаление, намаляха със 7 и свободните места за висшисти и те станаха 13.

През отминалата седмица бе актуална само офертата за работа на 10 общи работници за Радомир.

Освен тях, на трудовата борса в Перник през отминалата седмица се предлагат свободни места за: чистач-хигиенист, общи работници в промишлеността, кранист,  лаборант, шофьор на тежкотоварен автомобил, рехабилитатор, банков служител, логопед, техник-механик на отоплителни, хладилни и вентилационни инсталации,  бродировачи, снабдител-доставчик,  електромонтьори, психолози, монтажник на дограма, обслужващ работник промишлено производство, специален педагог,  обслужващ бензиностанция- газостанция, рецепционист, горски стражари, помощник-готвачи, готвачи, лесничей, химик-аналитици, биолози-микробиология, охранители, техник-механици в железопътния транспорт, шивачи, пакетировачи.

Намаляването на свободните работни места на трудовата борса обикновено се наблюдава през зимния сезон, тъй като няма търсене  на работници, заради свиването на строителството и някои сезонни дейности.  По тази причина спадът на свободните работни места е нещо нормално.

През изминалата седмица преобладаваше търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след тях за производството. Прави впечатление, че в края на първи срок се появиха свободни места за учители.

 И през отминалата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда в Перник предлага 66 свободни места и 13 за безработни висшисти.