Обемът на язовир „Красава“ е достатъчен, за да осигури нормално водоснабдяване на Брезник и околните села

Обемът на язовир „Красава“ е достатъчен, за да осигури нормално водоснабдяване на Брезник и околните села

Питейният язовир “Красава”, който осигурява водоснабдяването на град Брезник и някои населени места в близост до него  е с обем  1 000 666 куб. м.

Според управителя на общинското дружество „Водоснабдяване“ ЕООД- Брезник инж. Даниела Костадинова, за това време на годината този обем е много добър.

„Като се има предвид, че, според синоптиците, ни очакват още снеговалежи, а от края на февруари започва по-сериозно затопляне на температурите, а след това и валежи от дъжд, този обем на язовира е много добър. В момента разходът на вода е 43л/ сек на денонощие. Това ще ни позволи спокойно да преминем в месец март, когато валежите са повече. Като се има предвид, че загубите на вода по мрежата в град Брезник намаляха значително след подмяната на водопроводната мрежа, това се отрази и върху разхода на вода. В момента Секирският водопровод осигурява вода на населените места, на които се подава вода в язовира, когато спадне дебита на вода по Секирския водопровод. При това положение, смятам, че няма никакво опасност от влошено водоснабдяване през летния период на Брезник и населените места, които ползват вода от язовир „Красава“.

На въпроса- кой е основният проблем в момента пред общинското дружество, инж. Костадинова отговори: “Задълженията на „В и К“ Перник, които възлизат на около половин милион лева са основния ни проблем. Липсата на тези пари не само позволява както да актуализираме заплатите на работещите в дружеството, така и да извършим много важни дейности, които са включени в програмата ни за тази година“.