Двойно повече са болните от варицела в пернишко, нараснаха и тези с грип и остри респираторни заболявания

Двойно повече са болните от варицела в пернишко, нараснаха и тези с грип и остри респираторни заболявания

Продължава да нараства броят на заболелите от грип и остри респираторни заболявания/ОРЗ/  в пернишка област. През изминалата седмица са регистрирани 168 болни, при 137 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период в региона е била 240,21%оо, при средна за страната 189,46 %оо към 22.01.2024 г. Това информираха от Регионалната здравна инспекция в Перник.

През седмицата са се увеличили двойно болните от заразни заболявания, без да се включват болните от грип и остри респираторни заболявания. Констатираните заразени са 61, при 34 за предходната седмица.

Лошата новина е, че над два пъти са се увеличили заболелите от варицела в областта. През седмицата са констатирани 44 болни, при 19 за предходната. Болните са от общините: Перник, Радомир и Ковачевци. Най-много са болните на възраст  5-9 г.- 16. Следват възрастовите групи: 1-4 г. – 15; 10-14 г. – 11 и 30-34 г. – 2-ма.

Добрата новина е, че през изминалата седмица не са се увеличили заразените с коронавирус в областта. Те са 12, както през предходната и няма починали.

Леко са се увеличили болните от скарлатина в областта. Установени са 5 болни, при само 1 през предходната седмица. Най-много са болните от община Перник- 4-ма и само 1 от Трън.

През седмицата няма регистрирани болни от чревни болести.

От РЗИ увериха, че са извършени епидемиологични проучвания на всички регистрирани болни. Обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 102 проверки. От тях 12 са относно спазването на забраната за тютюнопушене.

В резултат на упражнения контрол през седмицата от страна на здравните инспектори, са съставени 7 акта за установяване на административна отговорност.

И през изминалата седмица Здравната инспекция продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните води . Взети са 96 проби от различни населени места в региона, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването.