Със заповед на директора на РЗИ, от днес в област Перник се обявява грипна епидемия!

Със заповед на директора на РЗИ, от днес в област Перник се обявява грипна епидемия!

Обявяването на грип на епидемия е поради  значително увеличената заболеваемост от грип и остри респираторни заболявания, достигнала епидемични стойности от 240 на 10 000 души от населението към 29.01.2024 г. Заповедта на директора на РЗИ-Перник е съгласувана с доц. д-р Ангел Кунчев – главен държавен здравен инспектор на Република България и е взета след решение от 29.01.2024 г. на Регионалния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ за обявяване на грипна епидемия.

В заповедта се определят следните временни противоепидемични мерки, считано от 31.01.2024 г. до 09.02.2024 г.:

1. Да се преустановят детските и женските присъствени консултации в лечебните заведения за извънболнична помощ.

2. Да се преустановят свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, домовете за възрастни хора и социалните институции от резидентен тип.

3. Да се преустанови провеждането на задължителни, профилактични имунизации и реимунизации в лечебните заведения за извънболнична помощ.

4. Приемът на пациенти в лечебни заведения за болнична помощ да се извършва при спазване на противоепидемичен режим на работа, на основание заповед на директора на лечебното заведение (използване на защитни маски, засилена дезинфекция на всички повърхности, редовно проветряване). Мерките важат и при провеждане на планови операции.

5. В лечебни заведения за извънболнична помощ, център за спешна медицинска помощ и филиали, хосписи, лаборатории и аптеки се въвеждат следните противоепидемични мерки: задължително използване на лични предпазни средства, спазване на дистанция, ежедневно четирикратно проветряване и дезинфекция на всички повърхности.

6. В детските заведения (детски ясли и детски градини) да се извършва четирикратно проветряване и дезинфекция на всички помещения. Да се провежда ежедневен сутрешен филтър, като не се допускат деца и персонал с грипоподобни симптоми.

7. Да се прекратят присъствените учебни занятия в училищата на територията на област Перник, считано от 31.01.2024 г. до 09.02.2024 г. включително.