161 милиона лева е общинският бюджет на Перник за 2024 година

161 милиона лева е общинският бюджет на Перник за 2024 година

Бюджетът на община Перник за тази година ще е малко над 161 млн. лв. Това е увеличение с около четири милиона лева повече спрямо 2023 г.

Това бе посочено на проведеното обществено обсъждане на проекта, представено от заместник-кмета Стефан Кръстев и Елица Манова, началник в отдел „Бюджет и финанси“ в общинската администрация.

Разпределението на средствата в бюджета е както следва: 97 294 560 лв. – държавна отговорност; 2 328 800 лв. – дофинансиране на държавната дейност с общински приходи и 61 611 700 лв. – общинска отговорност.

Общият обем на инвестиционната програма на общината за тази година възлиза на близо 42 млн. лв. Разпределението по източници за финансиране е следното: целева субсидия за капиталови разходи в размер на 2 835 600 лв., собствени средства в размер на 5 825 903 лв., преходен остатък от капиталова субсидия от 2023 г. – 19 171 403 лв. и други източници – 13 323 911 лв.

Кръстев коментира, че всяка година община Перник се стреми бюджетът да бъде все по-добър. Той допълни, че в рамките на годината могат да настъпят изменения, тъй като са подадени множество проектни предложения в различни посоки и при съответно одобрение и отпускане на финансиране, бюджетната рамка ще нарасне. Заместник-кметът посочи, че сред по-големите обекти, заложени в поименния списък на капиталовите разходи, е рехабилитацията на улица „Благой Гебрев“.