Изчистиха нерегламентирано сметище в радомирския парк

Изчистиха нерегламентирано сметище в радомирския парк

По сигнал от граждани кметът на Община Радомир разпореди да бъде почистена замърсена площ в градския парк, с нерегламентирано изхвърлени боклуци.

„Спазването на Наредбата за обществен ред и сигурност трябва да се превърне в приоритет за контрол и изпълнение, както от страна на общинска администрация, така и от страна на гражданите. Необходимо е голяма част от нормативните документи да се актуализират, включително и Наредба 1 и вече е започната подготовка и работа в тази посока.

Освен това, постъпки за решаване на проблемите със сметопочистването и сметоизвозването в Община Радомир има, но общата култура по опазването на обществените ни пространства започва от нас възрастните, които да даваме пример на децата си“, заяви Стоев.

Той призова гражданите на Радомир да бъдат непримирими към закононарушителите и да сигнализират незабавно, в случай, че станат свидетели на подобни нарушения.