Обсъдиха възможностите за финансиране на културата в региона

Обсъдиха възможностите за финансиране на културата в региона

Националният фонд „Култура“ в партньорство с Областна администрация – Перник проведе срещи с общините, културните организации и творци от региона относно възможностите за финансиране на култура по Плана за възстановяване и устойчивост.
Предмет на дискусията бяха отворените за обществено обсъждане грантови схеми „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари на ЕС“ и „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“.
По време на срещите бяха представени и последващите грантови схеми „Представяне пред българската публика на съвременни европейски продукции от сектора на КТИ“ и „Представяне пред българската публика на съвременни български продукции от сектора на КТИ“.
Регионалният форум, реализиран в Перник е част от поредица публични събития, на които, в условията на публичен граждански диалог, се обсъждат възможностите и перспективите за развитието на културата и творческите индустрии в регионите като поле за взаимодействие на държавата, общините, културните институти и неправителствените организации, очертани от новите оперативни програми за периода 2021 – 2027 г., и от проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост на Националния фонд „Култура“. В информационните срещи днес участие взеха областният управител Людмил Веселинов, заедно със своя екип, представители на общините от областта, представителите на културни институти и неправителствени организации.