Цената на медицинската бележка на учениците в пернишко е по-ниска  от тази в столицата

Цената на медицинската бележка на учениците в пернишко е по-ниска  от тази в столицата

„Не сме обсъждали въобще стойността на издаването на медицинска бележка за извиняване на отсъствията от училище на ученик. Нали разбирате, че, ако направим това, веднага попадаме под ударите на  Комисията за защита на конкуренция за създаване на картел. Всеки общопрактикуващ лекар сам преценява колко ще струва  издаването на тази медицинска бележка. Но е длъжен, по закон, да обяви цената отвън, пред кабинета си и да издаде касова бележка. Това се отнася за всички дейности, които са извън РЗОК.  За всеки колега издаването на такъв документ зависи от много фактори- дали работи в кабинета си с медицинска сестра, с каква апаратура разполага и т. н. Всичко е въпрос на сметка“. Това отговори на въпроса- обсъждана ли е стойността на издаваната медицинска бележка за ученик, председателят на  Сдружението на общопрактикуващите лекари в област Перник д-р Борис Косаров.

Той допълни, че когато ученик е бил хоспитализиран, то медицинската бележка се издава от съответното здравно заведение. Издаването на тази медицинска бележка не е дейност, заплащана по Здравна каса. Затова общопрактикуващите лекари и здравните заведения сами остойностяват издаването й, според тарифата, която имат. Но при всички положения цената й е по-малка от тази в столицата.