Учители от 9-то училище ще се обучават в Португалия

Учители от 9-то училище ще се обучават в Португалия

Млади преподаватели от 9-то СУ“ Темелко Ненков“ заминават на обучение и обмяна на опит в Португалия. Посещението е по линия на спечелен от училището проект по програма „Еразъм“.
Пернишките учители ще почерпят опит от португалските си колеги, работещи с ученици от различни етнически групи. Те ще участват в две обучения по така наречения проект “ Единни в многообразието“, чиято цел е да допринесе за по- ефективна образователна интеграция и социализация на учениците от малцинствата. В Португалия е създадена „Книга на учителя, по която ще бъдат обучавани пернишките преподаватели.
Първата група учители от пернишкото училище потегли за Португалия на 20- ти януари, а втората ще тръгне на 28- ми януари. Освен, че са класни ръководители, в обучителните групи са включени учители с по-малко трудов стаж, знаещи и ползващи английски.