Община Перник ще управлява шест имота в Минната дирекция

Община Перник ще управлява шест имота в Минната дирекция

По решение на Министерския съвет Община Перник получава управлението върху шест самостоятелни обекта – публична държавна собственост в сградата на Минната дирекция в гр. Перник. Тя се намира се на площад „Св. Иван Рилски“ №1. Два от обектите са на третия етаж, два – на етаж 0, а останалите съответно на етажи -1 и 1. Общината ще ги използва за социални дейности и ще осигури безплатен публичен достъп до експонатите в музейните колекции и фонда на Художествената галерия – Перник. Помещенията ще се ползват и за церемонии, международни фестивали, конференции, форуми и музейни колекции в изложбеното пространство. Със същото решение управлението на имотите се отнема от областния управител на Перник поради отпаднала необходимост.