На вниманието на собствениците на МПС!  
Архив: Днес и Утре

  На вниманието на собствениците на МПС!  

Сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР – Перник, уведомява, че на 22.01.2024 г., понеделник ще започне регистрация на пътни превозни средства с поредна цифра 6 от серия с регистрационни номера КА. Желаещите да регистрират превозни средства с конкретен номер по избор, който се заплаща съгласно изискванията на Тарифа №4  за таксите, които събират в системата на Министерство на вътрешните работи по закона за държавните такси, могат за запазят конкретната комбинация от цифри на сайта на МВР, на Портала за електронни административни услуги на МВР.