Помагат на украински бежанци в Перник и Дрен с пакети храни

Помагат на украински бежанци в Перник и Дрен с пакети храни

Дарителска кампания, насочена към безработни украински граждани, установили се в специализираните центрове за настаняване и на граждански адреси върви в БЧК.  За всички тях са приготвени пакети с трайни хранителни продукти – това съобщи Милена Стаменова от БЧК Перник.

От федерацията са осигурени средства по апела за помощ на украински граждани, като с тези средства са закупени и продуктите в пакетите, поясни тя

На територията на област Перник украински семейства има настанени в центъра в Дрен, както и в центъра в квартал Изток. Всички те са получили помощите си. Помощи се дават и в офисите на БЧК. Според нуждите, които са за областта, от тези пакети ще има и за следващия месец. Предвижда се в бъдеще време да се предоставят и санитарни материали като помощ. Отново осигурени от доброволния фонд.