Обявиха конкурси за директори в девет училища от региона

Обявиха конкурси за директори в девет училища от региона

Конкурс за длъжността „директор“ ще се проведе в 9 училища на територията на региона. Със своя заповед началникът на Регионално управление на образованието Ваня Коконова разпореди провеждането на конкурс в VII ОУ „Г. С. Раковски“, XI ОУ „Елин Пелин“, XIII ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ , ПГОТ „Св. Ив. Рилски“, ПГТ „Юрий Гагарин“ гр. Радомир и основните училища в селата Кладница, Дивотино, Гълъбник и Калище.

Крайният срок за подаването на документите е 12.02.2024г. Те могат да бъдат подадени на място в РУО-Перник, както и по електронен път на адрес konkursi@ruo-pernik.bg,като трябва да бъдат подписани с електронен подпис от кандидата.

Конкурсът ще се проведе на два етапа. Първият е писмен изпит с решаване на тест, а вторият етап включва събеседване с кандидата, което включва решаване на казуси и защита на концепция за развитие на учебното заведение.