Деца от училищата в региона изработваха сурвакарски маски

Деца от училищата в региона изработваха сурвакарски маски

Традицията Сурва е жива! Това доказват няколко пернишки училища, в които бе отделено специално внимание на най-големия празник в нашия регион. Организирани бяха интересни събития, в които учениците се включиха с голямо желание и проявиха творчество.

И тази година бе спазена сурвакарската традиция в VІ СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, където отново пламна пречистващият огън на Сурва. Звонците на сурвакарските групи „Ликове – Лекове“ и „Кракра“ прогониха злото от училището, квартала и града. Празникът по традиция завърши с тежко, сурвакарско хоро. Магията на Сурва завладя и ресурсния кабинет в училището, където децата с голяма охота рисуваха сурвакарски маски.

В СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“ за радост на всички пазители и ценители на сурвакарската традиция, сръчните ръце на четвъртокласници изработиха уникални маски, с които те украсиха класната си стая. СУРВА Е – бе наречен съвместен проект на учениците на допълнителна подкрепа, които твориха, вдъхновени от ресурсните учители Ася Тихомирова и Милена Стойнева.

В навечерието на празника Сурва в ОУ „Хр. Ботев“ в Батановци бе подредена изложба, която учениците подготвиха с много желание. Класните стаи бяха превърнати в творчески работилници, където учениците изработиха страшни маски, кукери, направиха и рисунки.