Почти двойно са се увеличили болните от заразни болести в региона, алармира РЗИ

Почти двойно са се увеличили болните от заразни болести в региона, алармира РЗИ

През седмицата са се увеличили почти двойно болните от заразни болести. Констатирани са 110 заболели, при 60 за предходната седмица. Това информираха от Регионалната здравна инспекция в Перник.

Заболелите от варицела в региона бавно намаляват. През изминалата седмица са регистрирани 63 болни, при 65 за предходната. Заболелите са от общините: Перник, Радомир, Ковачевци и Земен. Най-много са болните на възраст 5-9 години-32. Следват възрастовите групи:1-4г.- 20; 10-14 г.- 5; 15-19 г. – 3 и 39-50 г. – 3. Засегнати са колективите на: ДГ №5 „Вела Пеева“ и СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“ – Перник, ДГ „Валентина Терешкова“ – Батановци, НУ „Арх. Зиновий“ – Радомир и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ -Земен.

Над два пъти повече са болните от грип и остри респираторни заболявания в региона. През изминалата седмица са установени 73-ма заболели, при 31 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е била 104. 38%оо, при средна за страната 99,70%оо към 08.01.2024 г.

Добрата новина е, че заразените с коронавирус са намалели чувствително. През седмицата са регистрирани 20 заболели, при 38 за предходната. Заболелите са от всички общини, във всички възрастови групи. Няма засегнати колективи.

Намаление има и при болните от скарлатина. През седмицата е установен само 1 болен, при 3-ма за предходната. Става въпрос за дете на 11 г от Трън, което се лекува от личния си лекар.

За пръв път тази година е регистриран 1 болен от епидемичен паротит. Става въпрос за момче на 17 г от Перник, което се лекува от личния си лекар.

Другата добра новина е, че през седмицата няма регистрирани болни с чревни инфекции.

От РЗИ увериха, че за всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 11 проверки. От тях 2 са свързани със спазването на забраната за тютюнопушенето.

И през изминалата седмица здравната инспекция продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници. Взети са 113 проби от различни водоизточници в областта, за да се провери дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9.