Езиковата гимназия в Перник вече е базово училище на Софийския университет

Езиковата гимназия в Перник вече е базово училище на Софийския университет

От учебната 2023/2024 ГПЧЕ „ Симеон Радев “ е базово училище на ФКНФ към СУ „ Св. Климент Охридски  “, съобщават от учебното заведение

Студентите от специалност Френска филология ще могат да проследяват уроци, а след това и самите те да преподават, с цел въвеждане, опознаване и усъвършенстване на педагогическото призвание.

Училището има договор с университета за провеждане на практическото обучение на бъдещи учители. Практически часове по хоспитиране (наблюдения), педагогически стаж и студентска практика се провеждат по френски език.

„Училището ни обслужва както бакалавърски така и магистърски програми на Факултета по класически и нови филологии, където се обучават бъдещи педагогически специалисти, придобиващи професионална квалификация „Учител по френски език“. Нашите преподаватели оказват методическа подкрепа, дават практически съвети за работа, помагат при разработването на практически иновативни уроци, участват в държавните изпити в комисии и работят за качествената педагогическа и практическа реализация на бъдещите учители“ казват от ръководството на учебното заведение.