ОИК в Радомир прекрати предсрочно пълномощията на кмета на село Прибой

ОИК в Радомир прекрати предсрочно пълномощията на кмета на село Прибой

Предсрочно прекратени са пълномощията на кмета на радомирското кметство Прибой Венета Иванова, става известно от решение на Общинската избирателна комисия (ОИК), публикувано на сайта ѝ.

Според ОИК Иванова не е спазила законовото изискване в едномесечен срок от полагането на клетвата си като новоизбран кмет да прекрати участието си в търговски дружества.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред Централната избирателна комисия (ЦИК), а при оставане на същото в сила, до насрочването на нови частични избори за кмет в кметство Прибой, Общинският съвет в Радомир трябва да избере временно изпълняващ длъжността кмет на населеното място.

Сигналът за наличие на несъвместимост срещу Венета Иванова е подаден от адвокат Силвия Иванова. Юристът е уведомил ОИК и за нарушение от страна на новоизбрания кмет на кметство Долни Раковец – Йоана Георгиева. С решение на ОИК сигналът срещу Георгиева е оставен без уважение след проверка в Търговския регистър. Обжалване също може да бъде направено пред ЦИК в тридневен срок.